ponedeljak, 26. oktobar 2020.
DNEVNI RED III SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED III SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

P R E D S E D N I K

Broj: 06.1-8/2020-II-01

Datum: 23.10.2020.godine

Vršac, Trg pobede 1

Telefon 013/836-667

Na osnovu člana 42. Statuta Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 1/2019) i člana 96. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 5/2019),

S A Z I V A M

III SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

30.10. 2020. GODINE, U KONGRESNOJ DVORANI CENTRA MILLENNIUM GRADA VRŠCA sa početkom u 9,00 časova

1. Donošenje Odluke o Prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2020. godinu.

2. Donošenje Odluke o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Grada Vršca.

3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar“ Vršac sa Zakonom o javnim preduzećima.

4. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni odluke o javnim parkiralištima.

5. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za izgradnju,razvoj i uredjenje Grada i područja Grada Vršca “VAROŠ“ Vršac.

6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o otudjenju iz javne svojine Grada Vršca neposrednom pogodbom katastarske parcele br.169 KO Gudurica ul.Nušićeva br.2.

7. Donošenje Rešenja o osnivanju Saveta za mlade Skupštine Grada Vršca.

8. Donošenje Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije.

9. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Apotekarske ustanove „Apoteka Vršac“ Vršac

10. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Vršca.

11. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Vršcu.

12. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma omladine u Vršcu.

13. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora "Kulturnog centra Vršac" u Vršcu.

14. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Gradskog muzeja Vršac.

15. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog pozorišta „Sterija“ u Vršcu.

16. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Vršca.

17. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Čarolija“ u Vršcu.

18. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije“Borislav Petrov Braca“ u Vršcu.

19. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Hemijsko-medicinske škole u Vršcu.

20. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Školskog centra „Nikola Tesla“ u Vršcu.

21. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole “Vršac“ u Vršcu.

22. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora ŠOSO „Jelena Varjaški“ u Vršcu.

23. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Josif Marinković“ u Vršcu

24. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ u Vršcu.

25. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Olga Petrov Radišić“ u Vršcu.

26. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ u Vršcu.

27. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Vršcu.

28. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Paja Jovanović“ u Vršcu.

29. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Uljmi.

30. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “DJura Jakšić“ u Pavlišu

31. Donošenje Rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Izbištu.

32. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Velikom Središtu.

33. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Moša Pijade“ u Gudurici.

34. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Koriolan Doban“ u Kuštilju.

35. Razmatranje Izveštaja o radu za radnu 2019/2020 godinu Predškolske ustanove „Čarolija“ Vršac.

36. Razmatranje Plana rada Predškolske ustanove „Čarolija“ Vršac za radnu 2020/2021 godinu.

37. Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora NP „Sterija“ Vršac za 2019. godinu.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš,s.r


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP