понедељак, 26. октобар 2020.
ДНЕВНИ РЕД III СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД III СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06.1-8/2020-II-01

Датум: 23.10.2020.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/836-667

На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019),

С А З И В А М

III СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

30.10. 2020. ГОДИНЕ, У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЛЕННИУМ ГРАДА ВРШЦА са почетком у 9,00 часова

1. Доношење Одлуке о Првом ребалансу буџета Града Вршца за 2020. годину.

2. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији Града Вршца.

3. Доношење Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ Вршац са Законом о јавним предузећима.

4. Доношење Одлуке о измени и допуни одлуке о јавним паркиралиштима.

5. Доношење Одлуке о измени Одлуке о пoкрeтaњу пoступкa ликвидaциje Јавног предузећа за изградњу,развој и уређење Града и подручја Града Вршца “ВАРОШ“ Вршац.

6. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца непосредном погодбом катастарске парцеле бр.169 КО Гудурица ул.Нушићева бр.2.

7. Доношење Решења о оснивању Савета за младе Скупштине Града Вршца.

8. Доношење Решења о именовању Координационог одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за изградњу канализације.

9. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Апотекарске установе „Апотека Вршац“ Вршац

10. Доношење Решења о именовању председника и чланова управног и надзорног одбора Центра за социјални рад Града Вршца.

11. Доношење Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Градске библиотеке у Вршцу.

12. Доношење Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома омладине у Вршцу.

13. Доношење Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора "Културног центра Вршац" у Вршцу.

14. Доношење Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Градског музеја Вршац.

15. Доношење Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народног позоришта „Стерија“ у Вршцу.

16. Доношење Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Града Вршца.

17. Доношење Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Чаролија“ у Вршцу.

18. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије“Борислав Петров Браца“ у Вршцу.

19. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Хемијско-медицинске школе у Вршцу.

20. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Школског центра „Никола Тесла“ у Вршцу.

21. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе “Вршац“ у Вршцу.

22. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора ШОСО „Јелена Варјашки“ у Вршцу.

23. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Јосиф Маринковић“ у Вршцу

24. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу.

25. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Олга Петров Радишић“ у Вршцу.

26. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ у Вршцу.

27. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Вршцу.

28. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Паја Јовановић“ у Вршцу.

29. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Уљми.

30. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић“ у Павлишу

31. Доношење Решења о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Избишту.

32. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Великом Средишту.

33. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Моша Пијаде“ у Гудурици.

34. Доношење Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Кориолан Добан“ у Куштиљу.

35. Разматрање Извештаја о раду за радну 2019/2020 годину Предшколске установе „Чаролија“ Вршац.

36. Разматрање Плана рада Предшколске установе „Чаролија“ Вршац за радну 2020/2021 годину.

37. Разматрање Извештаја о раду Надзорног одбора НП „Стерија“ Вршац за 2019. годину.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Interesovanje za vakcinu
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP