četvrtak, 01. oktobar 2020.
JAVNI KONKURS za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite
JAVNI KONKURS za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD VRŠAC

 

Na osnovu člana 19. Pravilnika o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

( „Službeni list opštine Vršac br 7/18), Komisija za sprovodjenje Javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

 

r a s p i s u j e


JAVNI KONKURS

za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

 

 

Za finansiranje projekata/programa u oblasti unapredjenja socijalne i zdravstvene zaštite u Gradu Vršcu za drugu polovinu tekuće 2020. godine u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 dinara.

 

Grad Vršac će raspodelom sredstava podstaći realizaciju projekata/programa iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite od javnog interesa za Grad Vršca i to one koji imaju za cilj:

- očuvanje i unapredjenje položaja socijalno osetljivih kategorija gradjana,

- razvoj inkluzije i socijalne uključenosti,

- integraciju u lokalnu zajednicu,

- uvodjenje i unapredjenje inovativnih aktivnosti i programa,

- unapredjenje položaja ranjivih i marginalizovanih pojedinaca i grupa,

- podršku osobama sa invaliditetom za samostalni život, uključivanje u zajednicu i integracija u okruženju,

- unapredjenje položaja i podršku osobama sa invaliditetom sa senzornim, telesnim ili mentalnim oštećenjima (slepa lica, gluva i nagluva lica, paraprelegična ili kvadriplegična lica, ratni vojni invalidi...), čija udruženja deluju na teritoriji Grada Vršca i/ili su udružena u saveze na pokrajinskom i/ili republičkom nivou najmanje 6 meseci u prethodnoj kalendarskoj godini,

- unapredjenje položaja Roma,

- unapredjenje života starih lica,

- unapredjenje položaja dece sa smetnjama u razvoju, dece bez roditeljskog staranja i zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja,

- unapredjenje položaja mladih kroz usvršavanje u veštinama,

- organizovanje manifestacija osoba s invaliditetom,

- program mora biti u skladu sa Strategijom socijalne zaštite Grada Vršca

- promociju zdravlja i prevenciju bolesti u oblasti javnog zdravlja,

- zaštita i unapredjenje zdravlja posebno osetljivih grupa stanovništva,

- zdravstveno vaspitanje stanovništva,

- unapredjenje položaja i podrška zavisnicima, lečenim od psihoza ili obolelima od HIV-a,

- organizovanje manifestacija iz zdravstvene oblasti,

- organizovanje zdravstveno-promotivnih kampanja ,

- organizovanje edukativnih sadržaja obolelih osoba.

 

Udruženja mogu podneti prijave za sufinansiranje programa pojedinačno ili udružena sa drugim udruženjima (partnerski program).

 

CEO TEKST U PRILOGU


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP