уторак, 05. мај 2020.
ДНЕВНИ РЕД XLVII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XLVII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1-04/2020-II-01

Датум:30.04.2020.година

Вршац, Трг победе 1

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр.1/2019) и члана 175. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019),

С А З И В А М

XLVII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 08. маја 2020.године, у Конгресној дворани Центра Милленнијум, са почетком у 9,00 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву.

2. Доношење Одлуке о допуни Одлуке о пијацама.

3. Доношење Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде.

4. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења оставе у јавној својини Града Вршца.

5. Доношење Одлуке о отуђењу пословног простора - локала, катастарска парцела број 7183 КО Вршац, Козарачка у 30а, из јавне својине града Вршца поступком јавног надметања.

6. Доношење Одлуке о отуђењу сувласничког удела катастарске парцеле број 2122 КО Вршац из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања.

7. Доношење Одлуке покретању поновног поступка отуђења непокретности –станова из јавне својине Града Вршца у Вршцу у улици Хероја Пинкија број 34.

8. Доношење Одлуке о прихватању поклона–катастарске парцеле број 21821/3 КО Вршац (Гудуричко насеље, блок број 136).

9. Доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народног позоришта "Стерија" у Вршцу.

10. Доношење Решења о измени Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Градског музеја Вршац.

11. Доношење Решења о измени Решења о именовању Надзорног одбора Привредног друштва за економски развој пројеката о некретнинама Града Вршца „Tехнолошки парк“ Вршац .

12. Доношење Решења о образовању Комисије за доделу Награде »Паја Јовановић«.

13. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Апотеке Вршац.

14. Доношење Решења о давању сагласности на Методологију за одређивање цене радова на одржавању атмосферске канализације.

15. Доношење Решења о давању сагласности на Ценовник радова на одржавању атмосферске канализације.

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите Скупштину Града на телефон: 060/8070112.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP