петак, 07. фебруар 2020.
ДНЕВНИ РЕД XLV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XLV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1-02/2020-II-01

Датум: 07. фебруар 2020.година

Вршац, Трг победе 1

 

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца („СлужбенилистГрадаВршца“, бр.1/2019) и члана 89.став 2. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („СлужбенилистГрадаВршца“, бр. 5/2019),

 

С А З И В А М

XLV СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 14. фебруара 2020.године, у Великој сали

Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Доношење Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода.

2. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине града Вршца катастарске парцеле број 1499 КО Велико Средиште.

3. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца јавним надметањем катастарске парцеле број 785/53 КО Јабланка.

4. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења пословног простора –локала, катастарска парцела број 7183 КО Вршац, Козарачка 30а у јавној својини града Вршца, поступком јавног надметања.

5. Доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о конверзији потраживања ЈКП „Други октобар“ Вршац у капитал Центра Милленниум АД Вршац.

6. Доношење Решења о именовању Градске изборне комисије.

7. Разматрање и усвајање Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Вршца за 2020. године.

 

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града нателефон 835-667.

 

Напомена: Матерјал за тачке 5. и 7. биће достављен накнадно.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош с.р.


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP