петак, 15. новембар 2019.
ДНЕВНИ РЕД XLI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XLI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1-011/2019-II-01

Датум: 15. новембар 2019. године

Вршац, Трг победе 1

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца ( „Службени лист Града Вршца“, бр.1/2019) и члана 89.став 2. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019),

С А З И В А М

XLI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 22. новембра 2019.године, у Великој сали

Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова


Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Усвајање Консолидованог извештаја о извршењу Одлуке о Првом ребалансу буџета Града Вршца за период јануар-септембар 2019. године.

2. Доношење Одлуке о изменама Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности – станова у Вршцу који су у јавној својини Града Вршца.

3. Доношење Одлуке о сахрањивању и гробљима.

4. Доношење Одлуке о погребним делатностима.

5. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о цени топлотне енергије, број 01-6-18/2019-2 од 30.08.2019. године.

6. Доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора "Културног центра Вршац" у Вршцу.

7. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Паја Јовановић“ у Вршцу.

8. Доношење Решења о престанку функције директора Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР Вршац.

9. Доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР Вршац.

10. Доношење Решења о престанку функције вршиоца дужности директора Апотека Вршац.

11. Доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора Апотека Вршац.

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон: 835-667.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош с.р.


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP