petak, 20. septembar 2019.
DNEVNI RED XXXIX SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXXIX SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj:06.1- 9 /2019-II-01

Datum: 20.septembar 2019. godine

Vršac, Trg pobede 1

 

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta Grada Vršca ( „Službeni list Grada Vršca“, br.1/2019) i člana 89.stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Službeni list Grada Vršca“, br. 5/2019),

S A Z I V A M

XXXIX SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 27. septembra 2019.godine, u Velikoj sali

Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

D N E V N I R E D

 

1. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti i odobravanju prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO “HELVECIJA“ VRŠAC Danijelu Mohanu iz Barica,

2. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti i odobravanju prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO “HELVECIJA“ VRŠAC Invest Groupu doo Vršac.

3. Donošenje Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca Osnovnoj školi „Mladost“ u Vršcu,

4. Donošenje Odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Vršca,

5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju predloga Projekta javno-privatnog partnerstva-rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji Grada Vršca,

6. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije «Borislav Petrov Braca» u Vršcu

7. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Školskog centra „Nikola Tesla“ u Vršcu

8. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Školskog odbora Muzičke škole «Josif Marinković» u Vršcu

9. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole «Olga Petrov Radišić» u Vršcu,

10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog Odbora JKP „DRUGI OKTOBAR“ VRŠAC broj 01-6-11/2019-3 od 25.04.2019. godine o izmeni Odluke broj 01-6-29/2018-4 od 11.12.2018. godine o usvajanju Cenovnika preuzimanja sporednih proizvoda životinskog porekla.

Napomene:

predlog Projekta javno-privatnog partnerstva-rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji Grada Vršca, dostavlja se odbornicima na CD-u (tačka 5. predloženog dnevnog reda)

za tačke 1. i 2. naknadno će biti dostavljeni Nacrti ugovora o kupoprodaji nepokretne i pokretne imovine DOO „Helvecija“ Vršac.

 

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon: 835-667.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš,s.r


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP