ponedeljak, 01. jul 2019.
JAVNI OGLAS O SPROVODJENJU POSTUPKA PONOVNE PRODAJE NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE DOO „ HELVECIJA „ VRŠAC
JAVNI OGLAS O SPROVODJENJU POSTUPKA  PONOVNE PRODAJE NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE DOO „ HELVECIJA „ VRŠAC

Na osnovu člana 470. stav 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), člana 35 stav 1. tačka 11) Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dela imovine i obaveza iz JKP DRUGI - OKTOBAR VRŠAC broj 01-6-32/2018-3 od 27.12.2018. godine - prečišćen tekst, na osnovu člana 40. stav 1. tačka 69) Statuta Grada Vršca („Službeni list Grada Vršca" broj 1/2019), Nadzorni odbor DOO „Helvecija" Vršac " na osnovu Rešenja Skupštine Grada u funkciji Skupštine društva broj 02-35/2019-II-01 od 27.06.2019. godine o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora doo „Helvecija" Vršac broj 7-15/2019 od 19.06.2019. godine o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO „ Helvecija „ iz Vršca, dana 01.07/jul/2019 godine objavljuje:

JAVNI OGLAS O SPROVODJENJU POSTUPKA PONOVNE PRODAJE NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE DOO „ HELVECIJA „ VRŠAC

I Grad Vršac MB 8267944, PIB 100912619 sa sedištem u Vršcu Trg Pobede 1, jedini član privrednog društva DOO „Helvecija", MB 21444731 PIB 111224842, sa sedištem u Vršcu ul. Skadarska br.2 (u daljem tekstu Društvo), upisanog rešenjem BD 121563/2018 od 04.01.2019 u Registar kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, sa udelom od 100% u osnovnom kapitalu Društva, na sednici Skupštine Grada Vršca koja je zasedala u funkciji Skupštine doo Helvecija Vršac, dana 27.06.2019 dala je Saglasnost na Odluku Nadzornog odbora doo „ Helvecija" broj: 7-15/2019 od 19.06.2019 godine o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine privrednog društva doo"Helvecija „ Vršac javnim nadmetanjem (u daljem tekstu: licitacija)

Imovina DOO „Helvecija" Vršac koja je predmet prodaje, grupisana je u celine koje se prodaju samostalno.

 

ceo tekst oglasa u prilogu

 

 

 

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP