ponedeljak, 15. april 2019.
DNEVNI RED XXXIII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXXIII SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj: 06.1- 03/2019-II-01

Datum:10.april 2019. godine

Vršac, Trg pobede 1

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta Grada Vršca ( „Službeni list Grada Vršca", br.1/2019) i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Sl. list Grada Vršca", br. 8/2016),

S A Z I V A M

XXXIII SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 17. aprila 2019. godine, u Velikoj sali Skupštine Grada,

sa početkom u 9,00 časova

D N E V N I R E D

1. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine grada Vršca

2. Donošenje Odluke o otudjenju nepokretnosti iz javne svojine grada Vršca, poslovni prostor na Trgu Andrije Lukića broj 22, katastarska parcela broj 3348

3. Donošenje Odluke o otudjenju nepokretnosti iz javne svojine grada Vršca, poslovni prostor na Trgu Svetog Teodora Vršačkog broj 42, katastarska parcela broj 402/1 i ostalog gradjevinskog zemljišta na katastarska parcela broj 402/3

4. Donošenje Odluke o otudjenju nepokretnosti iz javne svojine grada Vršca, neposrednom pogodbom, katastarska parcela broj169, KO Gudurica, Nušićeva 2

5. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Vršca poslovnog prostora označenog brojem 1, koji se nalazi u prizemljuposlovne zgrade u Vršcu u ul. Sterijina 60 putem razmene neposrednom pogodbom

6. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Vršca neposrednom pogodbom suvlasnički deo na nepokretnosti- stan broj 2 u Vršcu u ul. Ive Milutinovića br. 54

7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka otudjenja nepokretnosti - stanova u ulici heroja Pinkija broj 34 u Vršcu koji su u javnoj svojini grada Vršca

8. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti u korist grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini fizičkog lica na katastarskoj parceli broj 28062 KO Vršac

9. Donošenje Odluke o utvrdjivanju naziva ulica,trgova i zaseoka po elaboratu uličnog sistema u naseljenim mestima grada Vršca

10. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u gradu Vršcu

11. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac u LIKVIDACIJI

12. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac u LIKVIDACIJI.

13. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za izgradnju,razvoj i uredjenja Grada i područja Grada Vršca VAROŠ Vršac u LIKVIDACIJI

14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije (putna infrastruktura)

15. Donošenje Odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije (javna osvetljenje)

16. Donošenje Rešenja o odredjivanju opštih i posebnih parkirališta u Vršcu

17. Donošenje Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku o utvrdjivanju visine operativnih troškova na Agriko pijaci

18. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Cenovnik za korišćenje opštih i posebnih parkirališta na teritoriji grada Vršca

19. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Cenovnik za korišćenje pijačnih objekata na robnoj pijaci u ulici Nikola Nešković broj bb

20. Usvajanje Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja napodručju grada Vršca u 2018. godini

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon: 835-667.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš,s.r

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP