petak, 05. april 2019.
JAVNI OGLAS O SPROVODJENJU POSTUPKA PRENOSA UDELA GRADA VRŠCA U DOO HELVECIJA TREĆEM LICU SA NAKNADOM POSTUPKOM JAVNOG NADMETANJA
JAVNI OGLAS O SPROVODJENJU POSTUPKA PRENOSA UDELA GRADA VRŠCA U DOO HELVECIJA TREĆEM LICU SA NAKNADOM POSTUPKOM JAVNOG NADMETANJA

Na osnovu članova 32.stav 1.tačka 20) i čl. 66 Zakona o lokalnoj samoupravi (« Sl.glasnik RS » br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana 11 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dela imovine i obaveza iz JKP DRUGI-OKTOBAR VRŠAC broj:01-6-32/2018-3 od 27.12.2018 godine-prečišćen tekst i člana 27. stav 1. tačka 25. Statuta Grada Vršca (''Sl. list Opštine Vršac'' broj 10/08, 13/08 i 3/2015 i 4/2016 i „Službeni list Grada Vršca" br.10/2017), Odluke o pokretanju postupka prenosa udela Grada Vršca u doo Helvecija trećem licu sa naknadom broj: 011-04/2019-II-01 od 04.marta 2019 godine („Sl.list Opštine Vršac" br.1/2019) i Odluke o izmeni odluke o pokretanju postupka prenosa udela Grada Vršca u doo „Helvecija" Vršac trećem licu sa naknadom br. 011-26/2019- II-01 od 02.04./april/ 2019. godine Gradonačelnik Grada Vršca dana 06.04 /april/ 2019 godine objavljuje :

JAVNI OGLAS O SPROVODJENJU POSTUPKA PRENOSA UDELA GRADA VRŠCA U DOO HELVECIJA TREĆEM LICU SA NAKNADOM POSTUPKOM JAVNOG NADMETANJA

I Grad Vršac MB 8267944, PIB 100912619 sa sedištem u Vršcu Trg Pobede 1, kao jedini član privrednog društva DOO „Helvecija", MB 21444731 PIB 111224842, sa sedištem u Vršcu ul. Skadarska br.2 (u daljem tekstu Društvo), upisanog rešenjem BD 121563/2018 od 04.01.2019 u Registar kod Agencije za privredne registre Republike Srbije , sa udelom od 100% u osnovnom kapitalu Društva , pokreće postupak prenosa udela trećem licu sa naknadom, u postupku javnog nadmetanja.

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP