уторак, 26. фебруар 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма/пројеката у области културе на територији Града Вршца за прву половину 2019.године.
ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма/пројеката у области културе на територији Града Вршца за прву половину 2019.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ВРШАЦ

 

На основу члана 76. став 1. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.), члан 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе (("Сл. гласник РС", бр 105/2016 и 112/2017) и члана 7. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, организација и савеза из буџета Града Вршац („Службени лист Града Вршца" бр. 4/2014 и 1/2017), Градско веће Града Вршац р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма/пројеката у области културе на територији Града Вршца за прву половину 2019.године.

 

Град Вршац суфинансираће програме/пројекте из области културе на територији Града Вршаца, на основу Одлуке о буџету Града Вршца за 2019 годину, и то за прву половину 2019. године у износу од 3.500.000,00 динара, а који се распоређују по областима:

1. Уметничке игре (народна , савремена игра)

2. Књижевно стваралаштво

3. Музичко стваралаштво

4. остала извођења културних програма и културних садржаја

 

Финансирање и суфинансирање пројеката у култури спроводи се у складу са прописима којима се уређује контрола државне помоћи сходно одредбама Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС" бр. 51/09) и члану 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе (("Сл. гласник РС", бр 105/2016 и 112/2017)

 

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP