ponedeljak, 24. decembar 2018.
DNEVNI RED XXX SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXX SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj:06.1-11/2018-II-01

Datum:19.12.2018.god.

Vršac, Trg pobede 1

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca („Sl. list Opštine Vršac", br. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 i „SlužbenilistGradaVršca", br.10/2017) i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Sl. list Grada Vršca", br. 8/2016),

 

S A Z I V A M

XXX SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 26.12.2018.godine, u Velikoj sali Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

 

D N E V N I R E D

 

1. Donošenje Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara.

2. Donošenje Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

3. Donošenje Odluke o utvrdjivanju doprinosa za uredjivanje gradjevinskog zemljišta.

4. Donošenje Odluke o otudjenju nepokretnosti iz javne svojine grada Vršca neposrednom pogodbom katastarske parcele br. 9025 KO Vršac i objekta broj 1 i broj 2 u Vršcu u ulici Žarka Zrenjanina 119.

5. Donošenje Odluke o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa „Celanova Agro" DOO u Vršcu

6. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans uskladjenog programa poslovanja Javnog Komunalnog preduzeća „Drugi oktobar" Vršacza 2018. godinu

7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti naGodišnji operativni program obavljanja delatnosti zoohigijene Javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar" Vršac za 2019. godinu.

8. Razmatranje i usvajanje Plana rada Saveta za zdravlje grada Vršca za 2019. godinu

 

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon 835-667.

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš,s.r.

 

 

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP