petak, 14. decembar 2018.
DNEVNI RED XXIX SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXIX SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

PREDSEDNIK

Broj:0.6-10/2018-II-01

Datum:13.12.2018.god.

Vršac, Trg pobede 1

 

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca („Sl. list Opštine Vršac", br. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 i „Službeni list Grada Vršca", br.10/2017) i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Sl. list Grada Vršca", br. 8/2016),

 

S A Z I V A M

XXIX SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 20.12.2018.godine, u Velikoj sali Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

 

D N E V N I R E D

 

1. Donošenje Odluke o budžetu Grada Vršca za 2019. godinu.

2. Donošenje Odluke o stalnim manifestacijama od značaja za Grad Vršca.

3. Donošenje Odluke o održavanju i zaštiti javnih zelenih površina.

4. Donošenje Odluke o pijacama.

5. Razmatranje i usvajanje Programa rada Skupštine Grada Vršca i ustanova čiji je osnivač Grad Vršac za 2019. godinu, i to:

a) Doma zdravlja Vršac,

b) Apoteke Vršac,

v) Istorijskog arhiva Bela Crkva,

g) Doma omladine u Vršcu,

d) Gradskog muzeja Vršac,

dj) „Kulturnog centra Vršac",

e) Gradske biblioteke u Vršcu,

ž) NP „Sterija" Vršac,

z) Turistička organizacije Vršac i

i)Centra za socijalni rad grada Vršca

6. Razmatranje i usvajanje Programa izgradnje fekalne kanalizacije iz sredstava samodoprinosa za 2019. godinu.

7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar o usvajanju Cenovnika komunalnih delatnosti zohigijene.

8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Turističke organizacije Vršac na Cenovnik usluga turističkih pratilaca.

9. Donošenje Pravilnika o naknadama i troškovima za rad članova Komisija iz oblasti poljoprivrede Grada Vršca.

10. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije.

11. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „ Vuk Karadžić" u Vršcu.

U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon 835-667.

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

Nenad Baroš,s.r.

 

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP