петак, 14. децембар 2018.
ДНЕВНИ РЕД XXIX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXIX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:0.6-10/2018-II-01

Датум:13.12.2018.год.

Вршац, Трг победе 1

 

На основу члана 30. став 2. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац", бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца", бр.10/2017) и члана 37. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Сл. лист Града Вршца", бр. 8/2016),

 

С А З И В А М

XXIX СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 20.12.2018.године, у Великој сали Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Доношење Одлуке о буџету Града Вршца за 2019. годину.

2. Доношење Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за Град Вршца.

3. Доношење Одлуке о одржавању и заштити јавних зелених површина.

4. Доношење Одлуке о пијацама.

5. Разматрање и усвајање Програма рада Скупштине Града Вршца и установа чији је оснивач Град Вршац за 2019. годину, и то:

а) Дома здравља Вршац,

б) Апотеке Вршац,

в) Историјског архива Бела Црква,

г) Дома омладине у Вршцу,

д) Градског музеја Вршац,

ђ) „Културног центра Вршац",

е) Градске библиотеке у Вршцу,

ж) НП „Стерија" Вршац,

з) Tуристичка организације Вршац и

и)Центра за социјални рад града Вршца

6. Разматрање и усвајање Програма изградње фекалне канализације из средстава самодоприноса за 2019. годину.

7. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар о усвајању Ценовника комуналних делатности зохигијене.

8. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Туристичке организације Вршац на Ценовник услуга туристичких пратилаца.

9. Доношење Правилника о накнадама и трошковима за рад чланова Комисија из области пољопривреде Града Вршца.

10. Доношење Решења о измени Решења о именовању Координационог одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за изградњу канализације.

11. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „ Вук Караџић" у Вршцу.

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон 835-667.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р.

 

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP