četvrtak, 06. septembar 2018.
DNEVNI RED XXV SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XXV SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
Republika Srbija
GRAD VRŠAC
SKUPŠTINA GRADA
PREDSEDNIK
Broj:06.1-06/2018-II-01
Datum:03.09.2018.god.
Vršac, Trg pobede 1

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca („Sl. list Opštine Vršac“, br. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 i „Službeni list Grada Vršca“, br.10/2017) i člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca („Sl. list Grada Vršca“, br. 8/2016),

S A Z I V A M
XXV SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

sednica će se održati 10.09.2018.godine, u Velikoj sali Skupštine Grada, sa početkom u 9,00 časova

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca – poslovnog prostora lokal br. 1 u Vršcu, u ul. Nikole Tesle br. 1.
2. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu Grada Vršca katastarske parcele broj 168/3 Ko Parta, na osnovu poklona.
3. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu Grada Vršca katastarske parcele br. 3 KO Gudurica putem razmene neposrednom pogodbom.
4. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca, kat. parc. br. 9902, 9852/1, 9695 i 5582 KO Vršac u korist investitora EPS Distribucija DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pančevo.
5. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja Grada Vršca u kapital GP „Mostogradnja“ AD.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana javnog zdravlja Grada Vršca 2018-2025.
7. Donošenje Odluke o obrazovanju Lokalnog koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.
8. Donošenje Odluke o obrazovanju mobilne jedinice za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.
9. Donošenje Odluke o usvajanju prve izmene Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Vršca za 2018. godinu.
10. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JKP „Drugi oktobar“ Vršac sa Izveštajem nezavisnog revizora zas 2017. godinu.
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o raspodeli neto dobitka iskazanog po Završnom računu za 2017. godinu.
12. Donošenje Rešenja o prestanku obaveze vršenja dužnosti zamenika Gradonačelnika Grada Vršca.
13. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Josif Marinković“ u Vršcu.
14. Donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ u Vršcu.
15. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Paja Jovanović“ u Vršcu.
16. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Kulturnog centra Vršac“ u Vršcu.

Napomena: Materijal za tačke 6 i 10 dostavljen je na CD-u.
U slučaju sprečenosti da prisustvujete ovoj sednici, potrebno je da obavestite sekretara Skupštine Grada na telefon 835-667.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Nenad Baroš,s.r
Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP