petak, 21. april 2017.
Dnevni red XI sednice Skupštine Grada Vršca
Dnevni red XI sednice Skupštine Grada Vršca
Republika Srbija
GRAD VRŠAC
SKUPŠTINA GRADA
PREDSEDNIK
Broj:06.1-02/2017-II-01
Datum:20.04.2017.god.
Vršac, Trg pobede 1

Na osnovu člana 30. stav 2. Statuta Grada Vršca («Sl. list Opštine Vršac», br. 10/2008, 13/2008, 3/2015 i 4/2016), člana 37. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca («Sl. list Grada Vršca», br. 8/2016) i u skladu sa Odlukom o utvrđivanju organa Grada Vršca («Sl. list Grada Vršca», br. 1/2016),

S A Z I V A M
XI SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

Sednica će se održati 27.04.2017. godine, u Velikoj sali Skupštine Grada,
sa početkom u 9,00 časova

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose Grada Vršca,
2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca,
3. Usvajanje Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Vršca za 2016. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2016.godinu, Gradske uprave i ustanova i preduzeća koje je osnovala Skupština Grada i to:
   • JP “Varoš“ Vršac,
   • JP „Vršac“ DOO Vršac,
   • Narodnog pozorišta «Sterija» Vršac,
   • Gradskog muzeja Vršac,
   • Gradske biblioteke Vršac,
   • Doma omladine u Vršcu,
   • Predškolska ustanova „Čarolija“ Vršca,
   • Kulturnog centra Vršac,
   • Turističke organizacije Vršac ,
   • Istorijskog arhiva Bela Crkva,
   • Centra za socijalni rad grada Vršca,
   • Doma zdravlja Vršac,
   • Apoteke Vršac,
   • DOO „Tehnološki park“ Vršac.
5. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora o korišćenju sredstava opštinskog samodoprinosa za obrazovanje za 2016.godinu.
6. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora o ostavarenim i isplaćenim sredstvima samodoprinosa za izgradnju kanalizacije za period 01.01.-31.12.2016. godine.
7. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora o ostavarenim i isplaćenim sredstvima samodoprinosa za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje lokalnih puteva i trotoara u opštini Vršac za 01.01.-30.11.2016. godine.
8. Razmatranje Izveštaja Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za zdravstvo o korišćenju sredstava u 2016. godini.
9. Razmatranje Izmene programa izgradnje fekalne kanalizacije iz sredstava samodoprinosa za 2017. godinu.
10. Razmatranje Izmene Plana i programa Narodnog pozorišta „Sterija“ za 2017. godinu.
11. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Bela Crkva.
12. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za zdravstvo.
13. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenivanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Vršac.
14. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Vršac.
15. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenivanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Čarolija“ u Vršcu.
16. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora ŠOSO „Jelena Varjaški“ u Vršcu.
17. Donošenja Rešenja o izboru predsednika i članova Odbora za praćenje primene etičkog kodeksa.
18. Donošenje Rešenja o izboru Komisije za ravnopravnost polova


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Jovica Zarkula, s.r.
Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
  • informator
  • banner_prenos
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP