петак, 21. април 2017.
Дневни ред XI седнице Скупштине Града Вршца
Дневни ред XI седнице Скупштине Града Вршца
Република Србија
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА
ПРЕДСЕДНИК
Број:06.1-02/2017-II-01
Датум:20.04.2017.год.
Вршац, Трг победе 1

На основу члана 30. став 2. Статута Града Вршца («Сл. лист Општине Вршац», бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 37. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Сл. лист Града Вршца», бр. 8/2016) и у складу са Одлуком о утврђивању органа Града Вршца («Сл. лист Града Вршца», бр. 1/2016),

С А З И В А М
XI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Седница ће се одржати 27.04.2017. године, у Великој сали Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Доношење Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе Града Вршца,
2. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Вршца,
3. Усвајање Извештаја о стању безбедности саобраћаја на подручју Града Вршца за 2016. годину,
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2016.годину, Градске управе и установа и предузећа које је основала Скупштина Града и то:
• ЈП “Варош“ Вршац,
• ЈП „Вршац“ ДОО Вршац,
• Народног позоришта «Стерија» Вршац,
• Градског музеја Вршац,
• Градске библиотеке Вршац,
• Дома омладине у Вршцу,
• Предшколска установа „Чаролија“ Вршца,
• Културног центра Вршац,
• Туристичке организације Вршац ,
• Историјског архива Бела Црква,
• Центра за социјални рад града Вршца,
• Дома здравља Вршац,
• Апотеке Вршац,
• ДОО „Технолошки парк“ Вршац.
5. Разматрање Извештаја Координационог одбора о коришћењу средстава општинског самодоприноса за образовање за 2016.годину.
6. Разматрање Извештаја Координационог одбора о оставареним и исплаћеним средствима самодоприноса за изградњу канализације за период 01.01.-31.12.2016. године.
7. Разматрање Извештаја Координационог одбора о оставареним и исплаћеним средствима самодоприноса за изградњу, реконструкцију и одржавање локалних путева и тротоара у општини Вршац за 01.01.-30.11.2016. године.
8. Разматрање Извештаја Координационог одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за здравство о коришћењу средстава у 2016. години.
9. Разматрање Измене програма изградње фекалне канализације из средстава самодоприноса за 2017. годину.
10. Разматрање Измене Плана и програма Народног позоришта „Стерија“ за 2017. годину.
11. Доношење Решења о давању сагласности на Статут Историјског архива Бела Црква.
12. Доношење Решења о измени Решења о именовању Координационог одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за здравство.
13. Доношење Решења о измени Решења о именивању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља Вршац.
14. Доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Вршац.
15. Доношење Решења о измени Решења о именивању Управног одбора Предшколске установе „Чаролија“ у Вршцу.
16. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора ШОСО „Јелена Варјашки“ у Вршцу.
17. Доношења Решења о избору председника и чланова Одбора за праћење примене етичког кодекса.
18. Доношење Решења о избору Комисије за равноправност полова.


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јовица Заркула, с.р.
Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP