четвртак, 13. април 2017.
Оглас - Јавно надметање за постављање објеката за дечију забаву на јавној површини
Оглас - Јавно надметање за постављање објеката за дечију забаву на јавној површини
На основу Одлуке Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-9/2017-III-01 од 09. марта 2017. године Комисија за спровођење поступка јавног надметања, расписује

О Г Л А С


ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СЕЗОНСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ДЕЧИЈУ ЗАБАВУ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У ВРШЦУ У 2017. ГОДИНИ

Јавно надметање за давање локација за постављање сезонских објеката за дечију забаву на јавној површини у Вршцу, расписује се на период до годину дана, и то за:

1) Локација број 1, на делу Светосавског трга (средишњи део Позоришног трга оивичен постојећим зеленим површинама и клупама), за постављање покретних објеката за дечију забаву (аутомобилићи, покретни коњићи и слични објекти),
2) Локација број 2, на делу Светосавског трга, испред угоститељског објекта «Слатка радионица Јована» (поред сата), површине до 5м2, за постављање фиксних објеката за дечију забаву (клацкалице и сл.).

Почетна цена за спровођење поступка јавног надметања износи:
- 10.000,00 динара за Локацију 1,
- 5.000,00 динара за Локацију 2.

Право учешћа на јавном надметању имају активна правна лица и предузетници.

Рок за подношење пријава је 24.04.2017. године до 15 часова.

Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Град Вршац, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката, Трг Победе бр.1, 26300 Вршац или лично на писарници Градске управе Града Вршца (образац пријаве може се преузети на званичном веб сајту Града Вршца или у канцеларији 211. Градске управе Вршац).

Уз пријаву подноси се доказ о уплати депозита.

Депозит у висини од 10% почетне цене, за сваку локацију за коју се надмећу, учесници јавног надметања уплаћују на рачун Депозита Градске управе Вршац бр. 840-720804-40 са позивом на број одобрења по моделу 97, контролним бројем и шифром Града Вршца 54-241.

Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем учеснику, депозит ће бити урачунат у излицитирану цену за стицање права коришћења локације.

Уколико најповољнији учесник у јавном надметању и сваки следећи учесник јавног надметања, према утврђеном редоследу понуда, одустану од својих понуда, немају право на повраћај депозита а локација ће се доделити следећем по реду најповољнијем понуђачу. У случају да сви учесници јавног надметања одустану од својих понуда, депозити се не враћају а поступак јавног надметања ће се поновити.

Пријаве које су непотпуне и поднете после рока неће се разматрати.

Јавно надметање ће се обавити у Великој сали Градске управе Вршац, дана 25.04.2017. године у 12 часова.

Приликом надметања свака следећа понуђени цена не може бити мања од 1.000,00 нити већа од 5.000,00 динара у односу на претходно понуђену цену за ту локацију.

Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђену – излицитирану цену до 27.04.2017 године. У случају да се цео износ не уплати у предвиђеном року неће се одобрити постављање привременом објекта.

Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку додели локација, у обавези је да месечно плаћа комуналну таксу за коришћење јавне површине чији износ је утврђен Одлуком о локалним комуналним таксама.

Увид у План локација може се остварити сваког радног дана од 10 до 14 часова у соби 212. на II спрату зграде Градске упаве Вршац а ближе информације могу се добити на телефон 013/ 800-531.


КОМИСИЈА

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP