ponedeljak, 27. mart 2017.
Obaveštenje - zahtev za obustavu saobraćaja
Obaveštenje - zahtev za obustavu saobraćaja
Na osnovu zahteva za obustavu saobraćaja zbog održavanja sportskih i drugih priredbi na putu, koji se neblagovremeno podnose Gradskoj upravi Grada Vršca, izdaje se sledeće

SAOPŠTENjE

Dozvola za održavanje sportskih i drugih priredbi na putu može se izdati organizatoru koji ima svojstvo pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji.

Zahtev za izdavanje dozvole za održavanje sportske ili druge priredbe na lokalnom putu ili ulici na teritoriji Grada Vršca podnosi se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijskoj stanici Vršac, najkasnije 15 dana pre njenog održavanja.

Ukoliko je tom prilikom neophodno obustaviti saobraćaj ili izvršiti druge izmene u režimu saobraćaja, dozvola se izdaje uz prethodnu saglasnost Gradske uprave Grada Vršca - Odeljenja za komunalne i stambene poslove, nadležnog za poslove saobraćaja, odnosno upravljača puta.

Sadržina zahteva, kao i obaveze organizatora prilikom pripreme i održavanja sportske i druge priredbe na putu, propisane su odredbama članova 123.-130. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (''Sl. glasnik RS'', br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-odluka US, 55/2014, 96/2015-dr. zakon i 9/06-odluka US).


GRADSKA UPRAVA
Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
  • informator
  • banner_prenos
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP