понедељак, 27. март 2017.
Обавештење - захтев за обуставу саобраћаја
Обавештење - захтев за обуставу саобраћаја
На основу захтева за обуставу саобраћаја због одржавања спортских и других приредби на путу, који се неблаговремено подносе Градској управи Града Вршца, издаје се следеће

САОПШТЕЊЕ

Дозвола за одржавање спортских и других приредби на путу може се издати организатору који има својство правног лица са седиштем у Републици Србији.

Захтев за издавање дозволе за одржавање спортске или друге приредбе на локалном путу или улици на територији Града Вршца подноси се територијално надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова – Полицијској станици Вршац, најкасније 15 дана пре њеног одржавања.

Уколико је том приликом неопходно обуставити саобраћај или извршити друге измене у режиму саобраћаја, дозвола се издаје уз претходну сагласност Градске управе Града Вршца - Одељења за комуналне и стамбене послове, надлежног за послове саобраћаја, односно управљача пута.

Садржина захтева, као и обавезе организатора приликом припреме и одржавања спортске и друге приредбе на путу, прописане су одредбама чланова 123.-130. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон и 9/06-одлука УС).


ГРАДСКА УПРАВА
Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP