Lokacijski Uslovi 2019
Dokument Datum objavljivanja

Breg DOO Vršac preuzmite ( .pdf ) 03.01.2019.
fresenijus Vršac preuzmite ( .pdf ) 30.01.2019.
Bregalnička Vršac preuzmite ( .pdf ) 29.01.2019.
JKP 2Oktobar Vršac preuzmite ( .pdf ) 15.01.2019.
Svetozara Miletića Vršac preuzmite ( .pdf ) 13.02.2019.
Nikite Tolstoja Vršac preuzmite ( .pdf ) 07.02.2019.
M.Stratimirovića Vršac preuzmite 19.02.2019.
DNP Investiments Vršac preuzmite ( .pdf ) 14.02.2019.
Metrum DOO Vršac preuzmite ( .pdf ) 05.03.2019.
Nikite Tolstoja Vršac preuzmite ( .pdf ) 14.03.2019.
Celanova Vršac preuzmite ( .pdf ) 20.03.2019.
Celanova Agro Vršac preuzmite ( .pdf ) 20.03.2019.
IT CENTAR GRAD VRŠAC preuzmite ( .pdf ) 09.04.2019.
Grad Vršac preuzmite ( .pdf ) 03.05.2019.
Svetozara Markovća Vršac preuzmite ( .pdf ) 06.05.2019.
Margitska Vršac preuzmite ( .pdf ) 18.04.2019.
Beogradski put bb Vršac preuzmite ( .pdf ) 18.04.2019.
Ivana Milutinovića Vršac preuzmite ( .pdf ) 19.04.2019.
Drvarska Vršac preuzmite ( .pdf ) 18.04.2019.
Svetozara Miletića Vlajkovac preuzmite ( .pdf ) 15.05.2019.
Crni Jovan 40 Vršac preuzmite ( .pdf ) 22.05.2019.
Svetozara Miletića 43 Vršac preuzmite ( .pdf ) 23.05.2019.
Prvomajska 45 Pavliš preuzmite ( .pdf ) 20.05.2019.
Svetozara Miletića 42 Vlajkovac preuzmite ( .pdf ) 15.05.2019.
Grad Vršac preuzmite ( .pdf ) 30.05.2019.
Prvomajska 31 Vršac preuzmite ( .pdf ) 07.06.2019.
JKP Drugi oktobar Vršac preuzmite ( .pdf ) 10.05.2019.
Nikite Tolstoja 185 Vršac preuzmite ( .pdf ) 01.07.2019.
Ive Milutinovića 112 Vršac preuzmite ( .pdf ) 01.07.2019.
JKP Drugi oktobar Vršac preuzmite ( .pdf ) 01.07.2019.
Prvomajska 48 Vršac preuzmite ( .pdf ) 08.07.2019.
Ive Milutinovića 131, Vršac preuzmite ( .pdf ) 12.07.2019.
Extra Domus preuzmite ( .pdf ) 17.07.2019.
Mesicki Vršac N.Neškovića preuzmite 23.07.2019.
Svetozara Markovića 36, Vršac preuzmite 29.07.2019.
Banatska bb, Mali Žam preuzmite 29.07.2019.
Malo Središte, Središtanska bb preuzmite ( .pdf ) 29.07.2019.
Palladio East doo Vršac preuzmite ( .pdf ) 02.08.2019.
Dinamik Mont doo iz Vršca preuzmite ( .pdf ) 06.08.2019.
Vojvodinci, Maršala Tita 103 preuzmite ( .pdf ) 07.08.2019.
ED za Musta Nice iz Vršca preuzmite ( .pdf ) 07.08.2019.
Avalska 18 Vršac preuzmite ( .pdf ) 20.08.2019.
Palladio East preuzmite ( .pdf ) 28.08.2019.


Zaključci o odbacivanju

Dokument Datum objavljivanja
Celanova Agro Vršac preuzmite ( .pdf ) 26.02.2019.
Kozaračka Vršac preuzmite ( .pdf ) 22.02.2019.
Vaska Pope Vršac preuzmite ( .pdf ) 25.02.2019.
Sterijina Vršac preuzmite ( .pdf ) 21.02.2019.
Sterijina Vršac preuzmite ( .pdf ) 21.02.2019.
Celanova Capital doo Vršac preuzmite ( .pdf ) 26.07.2019.
Gaudium doo preuzmite ( .pdf ) 27.08.2019.
  • informator
  • banner_prenos
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP