Именик

ГРАД ВРШАЦ
Адреса: Трг победе 1,
26 300 Вршац
Централа: 013/800-500; 013/800-501; 013/800-502; 013/800-503; 013/800-504
Факс: 013-821-851
е-маил: info-sov@vrsac.org.rs
веб сајт :www.vrsac.org.rs

Градоначелник Драгана Митровић: 013/821-053; фаx: 013/833-328;
е-маил :gradonacelnik@vrsac.org.rs, kabinet@vrsac.org.rs

Саветник градоначелника Иван Грујин : 013/800-557;
е-маил: grujini@vrsac.org.rs

Саветник градоначелника Драгослав Алексић : 013/800-595;
е-маил: daleksic@vrsac.org.rs

Кабинет градоначелника: Кристина Томић: 013/800-555 060/80-70-210
е-маил: kabinet@vrsac.org.rs; kristina.tomic@vrsac.org.rs

Односи са јавношћу и послови информисања: Небојша Јелић:013/800-595
е-маил :protokol@vrsac.org.rsГРАДСКА УПРАВА

Начелник Градске управе Јован Кнежевић
013/800-577; фаx: 013/800-518; канцеларија 4
е-маил :nacelnik@vrsac.org.rs, jknezevic@vrsac.org.rs

Одељење за послове органа града; начелик Славица Поповић: 013/800-589; канцеларија 124
е-маил :skupstinska@vrsac.org.rs, spopovic@vrsac.org.rs

Одељење за буџет и финансије; начелник Вања Радека: 013/800-571; канцеларија 5
е-маил: vradeka@vrsac.org.rs

Одељење за просторно планирање,Урбанизам и грађевинарство; начелник Зорица Поповић: 013/839-519; 013/800-547; канцеларија 204 (на 2 спрату)
е-маил: zpopovic@vrsac.org.rs, ozakonjenje@vrsac.org.rs

Одељење за комуналне и стамбене послове; начелник Босиљко Доневски: 013/800-531; канцеларија 211
е-маил: bdonevski@vrsac.org.rs

Одељење за општу управу; начелник Петар Павков: 013/800-511;
е-маил: ppavkov@vrsac.org.rs

Одељење за локалну пореску администрацију; начелник Верица Миловановић: 013/800-522;
е-маил: vmilovanovic@vrsac.org.rs

Одељење за привреду, пољопривреду и локално-економски развој; начелник Марина Путник;
013/800-896; канцеларија 109
е-маил :marina.putnik@vrsac.org.rs

Одељење за послове јавних набавки; начелник: Наташа Милутиновић; 013/800-574; канцеларија 19
е-маил :nmilutinovic@vrsac.org.rs

Одељење за имовинско-правне послове; начелник: Веселин Тутић; 013/800-165; Дворска 10а, канцеларија 18
е-маил :vtutic@vrsac.org.rs

Одељење за инвестиције и капитална улагања;

Одељење за друштвене делатности; начелник Горан Чокорило; 013/800-511; канцеларија 109
е-маил :gcokorilo@vrsac.org.rs

Одељење за инспекцијске послове, послове одбране и ванредних ситуација; начелник Милош Салапура ;
013/800-593; канцеларија 104;
е-маил: msalapura@vrsac.org.rs


СКУПШТИНА ГРАДА

Председник Скупштине града Ненад Барош: 013/835-667; 013/800-566;
е-маил: predsednikso@vrsac.org.rs ; nbaros@vrsac.org.rs
Заменик председника Скупштине града Андријана Максимовић: 013/838-795; 013/800-591;
е-маил:
Секретар Скупштине града Снежана Костић: 013/800-599;
е-маил: sekretar@vrsac.org.rs
Заменик секретара Скупштине града Бранислава Лучић: 013/800-567;
е-маил: blucic@vrsac.org.rs

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Члан градског већа за пољопривреду Слободан Јованов: 013/800-598;
е-маил :sjovanov@vrsac.org.rs
Чланица градског већа за културу Наташа Маљковић Чонић: 013/800-587;
е-маил :nconic@vrsac.org.rs
Чланица градског већа за здравство и социјалну заштиту Татјана Николић: 013/800-597;
е-маил :tnikolic@vrsac.org.rs
Члан градског већа за рурални развој Славиша Максимовић: 013/800-559;
е-маил: smaksimovic@vrsac.org.rs
Члан градског већа за спорт и омладину Дејан Сантрач: 013/800-594;
е-маил: dsantrac@vrsac.org.rs
Члан градског већа за заштиту животне средине Милош Васић: 013/800-592;
е-маил: mvasic@vrsac.org.rs
Члан градског већа за привреду Мирослав Ступар : 013/800-591;
е-маил: mstupar@vrsac.org.rs

Члан градског већа за образовање Вељко Стојановић: 013/800-594;

е-маил: vstojanovic@vrsac.org.rs

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

Туристичка организација града Вршца: 013/831-055, 013-832-999, факс 013/838-050;

Директор: Јуликица Митрашиновћ

веб сајт :www.to.vrsac.com


ЈП "Варош": 013/821-615; 821-614
ЈП "Вршац", Вршац: 013/834-783, 013-823-642;

Градски музеј, Вршац: 013/838–053, 013-832-902;

Директор: Звонимир Сантрач

веб сајт :www.muzejvrsac.org.rs

Градска библиотека Вршац: тел/ факс: 013/832-955;

Директор Весна Златичанин

веб сајт :www.bibliotekavrsac.org.rs


Културни центар Вршац: 013/834-630; факс 013-839-190;
веб сајт :www.kulcentar.com
Дом омладине Вршац: директор 013/834-233; 013/830-605; технички секретар 013/830-604; администрација 013/838-833; 013/830-606;
веб сајт :www.dovs.org.rs

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

"ДЕЧЈИ ВРТИЋ", Вршац: 013/831-700
веб сајт :www.pucarolija.com

Директор: Емилија Дангубић


ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основна школа "Вук Караџић", Вршац: 013/831-701
веб сајт :www.osvukkaradzicvs.rs
Основна школа "Јован Стерија Поповић", Вршац : 013/834-509 , 013/834-573, директор: 013/830-360
веб сајт :www.skolasterija.znanje.info
Основна школа "Олга Петров Радишић", Вршац: 013/801-905
веб сајт :www.olgapetrovradisic.edu.rs
Основна школа „Младост“, Вршац: 013/830-721
веб сајт :www.osmladostvrsac.nasaskola.rs
Основна школа „Паја Јовановић“, Вршац: секретар 013/839 853,директор 013/838-008
веб сајт :www.pajajovanovic.edu.rs
Основна школа „Ђура Јакшић“, Павлиш : тел/фаx 013/891-130
Основна школа „Моша Пијаде“, Гудурица : 013/881-012
Основна школа „Моша Пијаде“, Марковац : 013/881-012
Основна школа „Кориолан Добан“, Куштиљ : 013/883-430
веб сајт :www.oskustilj.edu.rs
Основна школа „Бранко Радичевић “, Уљма: 013/898-170, тел/факс 013/898-242
веб сајт :www.osuljma.znanje.info
Основна школа „Жарка Зрењанина “, Избиште: 013/893-050
веб сајт :www.osizbiste.znanje.info
Основна школа "Бранко Радичевић", Велико Средиште: 013/892-133
Школа за основно и средње образовање „Јелена Варјашки “, Вршац: 013/839-832
веб сајт :www.jelenavarjaski.iz.rs
Основна музичка школа „Јосиф Маринковић “, Вршац: 013/834-581, 013-834-967, 013/830-577
веб сајт :www.msjosifmarinkovic.com

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Школски центар "Никола Тесла", Вршац: директор: 013/830-670; рачуноводство: 013/835-614; секретаријат/факс: 013/ 830-668
веб сајт :www.teslavs.edu.rs
Гимназија "Борислав Петров-Браца", Вршац: централа: 013/836-448; зборница и библиотека: 013/836-449; директор/факс: 013/830-769
веб сајт :www.vrsackagimnazija.edu.rs
Хемијско-медицинска школа, Вршац: 013-830-292, 013-830-255
веб сајт :www.hemijskomedicinskavrsac.weebly.com
Пољопривредна школа "Вршац", Вршац: директор: +381 13 805 059 секретар: +381 13 805 058 рачуноводство/факс: +381 13 807 589
веб сајт :www.bioskola.edu.rs

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" Вршац; директор 013/833-420; секретар 832-517; референт за судентска питања 013/831-628
веб сајт :www.uskolavrsac.in.rs
Учитељски факултет - Београд, наставно одељење Вршац: 011/3615-225,
е-маил: dekanat@uf.bg.ac.rs, веб сајт: www.uf.bg.ac.rs
Универзитет "Џон Незбит", Факултет за пословне студије Вршац: 013/831-330;
е-маил: fpsvrsac@naisbitt.edu.rs, веб сајт :www.fps.vrsac.naisbitt.edu.rs

  • komasacijaCI.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP