Kontrolne Liste

Kontrola upravljanja otpadom

KL OTP 01 ( .doc )
KL OTP 02 ( .doc )
KL OTP 03 ( .doc )
KL OTP 16 ( .doc )
KL Plastične kese ( .doc )

Zaštita od buke

KL Zaštita od buke u životnoj sredini ( .doc )

Zaštita od nejonizujućih zračenja

KL NEJ 01 ( .doc )
KL NEJ 02 ( .doc )
KL NEJ 03 ( .doc )
KL NEJ 04 ( .doc )

Zaštita prirode

KL PRI 01 ( .doc )
KL PRI 02 ( .doc )
KL PRI 03 ( .doc )
KL PRI 04 ( .doc )
KL PRI 05 ( .doc )
KL PRI 06 ( .doc )
KL PRI 07 ( .doc )
KL PRI 08 ( .doc )
KL ZEM 01 ( .doc )

Zaštita životne sredine u industrijskim objektima

KL SPU 01 ( .doc )
KL INT 01 ( .doc )
KL INT 02 ( .doc )
KL OTP P 02 ( .doc )
KL OTP P ( .doc )
KL POD 01 ( .doc )
KL VAZ 01 ( .doc )
KL VAZ 02 ( .doc )
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP