Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи 2019
Dokument Datum objavljivanja
Теодор Вршачки Вршац preuzmite ( .pdf ) 08.01.2019.
Хероја Пинкија Вршац preuzmite ( .pdf ) 09.01.2019.
Теодор Вршачки Вршац preuzmite ( .pdf ) 08.01.2019.
Ђуре Јакшића Вршац preuzmite ( .pdf ) 08.01.2019.
Интертрон Вршац preuzmite ( .pdf ) 29.01.2019.
Ужичка Вршац preuzmite ( .pdf ) 23.01.2019.
Војвођанских бригада Вршац preuzmite ( .pdf ) 08.02.2019.
Фресениус preuzmite ( .pdf ) 11.02.2019.
Жарка Зрењањина Вршац preuzmite ( .pdf ) 27.02.2019.
.Жупанчића Гудурица preuzmite 07.03.2019.
Мегабрик Уљма preuzmite ( .pdf ) 06.03.2019.
Динамик монт ДОО Вршац preuzmite ( .pdf ) 09.04.2019.
СБПБ Вршац preuzmite ( .pdf ) 08.04.2019.
ХТП Србија Вршац preuzmite ( .pdf ) 05.04.2019.
Други октобарВршац preuzmite ( .pdf ) 28.03.2019.
Ђакова ВРшац preuzmite ( .pdf ) 28.03.2019.
ЈКП Други октобар preuzmite ( .pdf ) 28.03.2019.
ЈКП Други октобар Вршац preuzmite ( .pdf ) 28.03.2019.
ОШ ОПРадишић Вршац preuzmite ( .pdf ) 22.03.2019.
Југ Богдана Вршац preuzmite ( .pdf ) 29.03.2019.
Сwислион Вршац preuzmite ( .pdf ) 27.03.2019.
МЗ Куштиљ preuzmite ( .pdf ) 28.03.2019.
Целанова Вршац preuzmite ( .pdf ) 03.04.2019.
ЦПОВршац preuzmite ( .pdf ) 01.04.2019.
потес Мали рит Вршац preuzmite ( .pdf ) 25.03.2019.
Електрометал Вршац preuzmite ( .pdf ) 29.03.2019.
Цанкарева Гудурица preuzmite ( .pdf ) 10.04.2019.
Страхиње Стефановића Павлиш preuzmite ( .pdf ) 11.04.2019.
Цела Нова Цапитал Вршац preuzmite ( .pdf ) 25.04.2019.
Краљевића Марка Вршац preuzmite ( .pdf ) 24.04.2019.
ОШ.ЈСПоповић Вршац preuzmite 22.04.2019.
Краљевића Марка Вршац preuzmite ( .pdf ) 22.04.2019.
М.Тита Стража preuzmite 23.04.2019.
Вила Брег Вршац preuzmite ( .pdf ) 12.04.2019.
Патријарха Рајачића Вршац preuzmite ( .pdf ) 16.04.2019.
Цела Нова Агро Вршац preuzmite ( .pdf ) 17.04.2019.
Војнички трг Вршац preuzmite ( .pdf ) 24.05.2019.
Никите Толстоја 100 Вршац preuzmite ( .pdf ) 16.05.2019.
Жарка Зрењанина бб Павлиш preuzmite ( .pdf ) 20.05.2019.
Град Вршац preuzmite ( .pdf ) 15.05.2019.
ЕПС Панчево preuzmite ( .pdf ) 04.06.2019.
Скадарска 43, Вршац preuzmite ( .pdf ) 27.05.2019.
Град Вршац preuzmite ( .pdf ) 11.06.2019.
ЕД Панчево preuzmite ( .pdf ) 10.06.2019.
Партизанска 49 Павлиш preuzmite ( .pdf ) 10.06.2019.
потес Мали рит Вршац preuzmite ( .pdf ) 07.06.2019.
Град Вршац preuzmite ( .pdf ) 27.06.2019.
Војнички трг 29-6 Вршац preuzmite ( .pdf ) 28.06.2019.
Космајска 11 Вршац preuzmite ( .pdf ) 28.06.2019.
Шумадијска 39 Вршац preuzmite ( .pdf ) 27.06.2019.
РПЦрква preuzmite ( .pdf ) 27.06.2019.
РПЦрква preuzmite ( .pdf ) 27.06.2019.
ЈКП Други октобар Вршац preuzmite ( .pdf ) 25.06.2019.
ЈКП Други октобар Вршац preuzmite ( .pdf ) 25.06.2019.
ЈКП Други октобар Вршац preuzmite ( .pdf ) 25.06.2019.
Сремска 17 Вршац preuzmite ( .pdf ) 24.06.2019.
ХМШкола preuzmite ( .pdf ) 22.06.2019.
ЈКП 2 Октобар Вршац preuzmite ( .pdf ) 02.07.2019.
ЈКП 2 Октобар Вршац preuzmite ( .pdf ) 02.07.2019.
ЈКП 2 Октобар Вршац preuzmite ( .pdf ) 03.07.2019.
Партизанска 39 Мали Жам preuzmite ( .pdf ) 03.07.2019.
Партизанска 39 Мали Жам preuzmite ( .pdf ) 04.07.2019.
Манастир Месић preuzmite ( .pdf ) 05.07.2019.
ХА Црква preuzmite ( .pdf ) 11.07.2019.
Браће Ацкета 64 Избиште preuzmite ( .pdf ) 12.07.2019.
Вршац, Жарка Зрењанина 3 preuzmite 18.07.2019.
ЕПС за Extra Domus Вршац preuzmite ( .pdf ) 22.07.2019.
ЈКП Други октобар Вршац preuzmite ( .pdf ) 23.07.2019.
Сматса Вршац preuzmite ( .pdf ) 01.08.2019.
Вршац, Сутјеска preuzmite ( .pdf ) 01.08.2019.
Вршац, Карађорђева 10 preuzmite ( .pdf ) 09.08.2019.
Црквенa цесијa из Сочице preuzmite ( .pdf ) 14.08.2019.
Вршац, доо „Еуроцонс гроуп“ preuzmite ( .pdf ) 15.08.2019.
Град Вршац preuzmite ( .pdf ) 21.08.2019.
И.Милутиновића 23 Вршац preuzmite 28.08.2019.
Ј. Варјашки 11 Вршац preuzmite 30.08.2019.
Лазе Нанчића 70 Вршац preuzmite ( .pdf ) 05.09.2019.
Првомајска 62 Павлиш preuzmite ( .pdf ) 20.09.2019.
Цела Нова Цапитал Вршац preuzmite ( .pdf ) 23.09.2019.
Ж.Зењанина 110 Вршац preuzmite 26.09.2019.


Закључци о одбацивању

Документ Датум објављивања
Ритска Вршац preuzmite ( .pdf ) 25.01.2019.
Винарија Рњак preuzmite ( .pdf ) 21.02.2019.
ЕПС Панчево preuzmite ( .pdf ) 18.02.2019.
Телеком Србија preuzmite ( .pdf ) 09.07.2019.
Првомајска 62 Павлиш preuzmite ( .pdf ) 16.09.2019.
Николе Тесле 7-11 Вршац preuzmite ( .pdf ) 01.10.2019.
  • komasacijaCI.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP